tu jesteś:   STRONA GŁÓWNA
Poznaj Tatry
NATURA
   Zielony Świat Tatr
   Zwierzęta Tatr
   Klimat, Skały i Wody
   Kronika wydarzeń przyrod.
KULTURA
   Historia
   Etnografia
Filmy edukacyjne
AUDYCJE RADIOWE
ATLAS ROŚLIN
ATLAS GRZYBÓW
ATLAS ZWIERZĄT
   Ssaki
   Ptaki
   Płazy i gady
   Bezkręgowce
PANORAMY TATR
INNE GÓRY
BLOG / NEWSY
WSPÓŁPRACA


Płazy i gady
1. Wprowadzenie
    Płazy i gady są zwierzętami, które wymagają na ogół stosunkowo wysokich temperatur otoczenia. Warunki, jakie panują w Tatrach są dla większości z nich niekorzystne, dlatego spotkać tu możemy jedynie kilka gatunków. W samych górach występuje 7 gatunków płazów, które przystępują do rozrodu; traszka górska (Mesotriton alpestris), traszka karpacka (Lissotriton montandoni), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), salamandra plamista (Salamandra salamandra), żaba trawna (Rana temporaria), kumak górski (Bombina variegata), ropucha szara (Bufo bufo) oraz 2 gatunki, które obserwowano tutaj raczej przypadkowo: żaba moczarowa (Rana arvalis) i ropucha zielona (Bufo viridis). Na Podhalu, a ściślej w Kotlinie Nowotarskiej, stwierdzono z kolei 12 gatunków płazów. Poza gatunkami wymienionymi wyżej spotkać tu można traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus), żabę jeziorkową (Rana lessonae) oraz żabę wodną (Rana esculenta), będącą naturalnym mieszańcem dwóch gatunków żab: jeziorkowej i śmieszki.

    Gadów jest jeszcze mniej w Tatrach niż płazów. Po polskiej stronie gór występują jedynie 4 gatunki; jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), żmija zygzakowata (Vipera berus) oraz zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix). Niewiele więcej jest gadów na Podhalu, gdzie obok wspomnianych gatunków obserwowano padalca zwyczajnego (Anguis fragilis) oraz gniewosza plamistego (Coronella austriaca).

«« Powrót do listy
    Drukuj     Wyślij znajomemu    Ilość odwiedzin   6912

POZNAJ TATRY Copyright © MATinternet s.c. - Z-NE.PL - ZAKOPANE 1999-2024  ::  14135055 odwiedzin od 2007-01-09   ONLINE: 7